Coaching on kehittymisen katalysaattori:

Se on vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä oivaltamaan ja ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, jotta tämä voi saavuttaa tavoitteensa.

Coachaamalla autan asiakastani hänen näkökulmiensa laajentamisessa, reflektoimaan (eli havainnoimaan harkiten) omaa ajatteluaan ja toimintaansa, tunnistamaan ja saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan vaikuttavia toimintastrategioita. Näin asiakkaani voi tehdä harkittuja päätöksiä, kokea vaikuttavaa reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä - ottaa oman potentiaalinsa käyttöön.

Valmennus antaa välineitä ammatilliseen kasvuun sekä intoa omien tavoitteiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen. Tähtäimessä on valmennettavan kokonaisvaltainen kehitys ja tasapaino parantamalla itsetuntemusta, toimintakykyä ja toimintatapoja.

Tutustu Idustamon palveluihin:

YKSILÖ COACHING 

Coach auttaa oman polun tunnistamisessa,  tavoitteiden saavuttamisessa ja vaikkapa uuden roolin vastaanottamisen yhteydessä ripeää ammatillista kasvua vaativissa tilanteissa.

Coach tukee ja auttaa eteenpäin myös ikävien yllätysten hetkellä, esimerkiksi irtisanotuksi tullessa.


Aiheita esimerkiksi:

 • Oman ammatillisen kasvusuunnan tunnistaminen
 • Itsensä johtaminen, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, work/life-balance
 • Oman urapolun uudistaminen, työn päättymisestä selviäminen, uuden työn löytäminen

ESIMIES COACHING

Coach auttaa esimiestä kasvamaan ihmisenä vaikuttavassa roolissaan.

Sekä tunnistamaan omat vahvuudet ja hyödyntämään niitä johtamistyössä, että huomioimaan henkilökohtaiset haasteet ja kasvun paikat - coach auttaa näiden käsittelyssä. 


Aiheta esimerkiksi: 

 • Esimiesrooliin kasvaminen
 • Ihmisten johtajana kehittyminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Vaativat esimiestilanteet
 • Oman ammatillisen kasvusuunnan tunnistaminen

JOHDON BUSINESS COACHING

Johtajatehtävässä kasvua mitataan usein liiketoimintatavoitteiden ehdoilla. 

Halutessasi kehittyä johtajana, henkilökohtainen liikkeenjohdon coach tukee sinua henkilökohtaisessa ammatillisessa kehityksessäsi: ammattillisen kasvun ja liiketoimintatavoiden yhteen sovittamisessa.


Aiheita esimerkiksi: 

 • Johtajasopimuksen solmiminen
 • Johtajaksi kasvaminen
 • Ihmisten johtajana kehittyminen
 • Vaativat johtamistilanteet
 • Oman ammatillisen kasvusuunnan tunnistaminen

VALMENNUS


Taitavista yksilöistä yhdeksi organisaatioksi, joka näyttäytyy yhtenäisenä asiakkailleen. Toiminnalliset ja dialogiset valmennus- ja fasilitointimenetelmät. 

   Palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

     KOULUTUS


     Osaamisen kehittämisen palvelut, aiheina mm. johtaminen, valmentava esimiestyö, henkilöstöjohtaminen ja muutoksen johtaminen.


     Palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.


     Coachingsopimus

     Coachingprosessin kesto, kustannukset ja valmennussuhteen yksityiskohdat määritellään aina kirjallisesti coachingsopimuksessa.

     Sopimuksen voi solmia suoraan kahdenvälisenä coachin ja asiakkaan välille, tai sopimus voi olla kolmikantasopimus, jolloin tavoitteisiin ottaa kantaa myös organisaatio. 

     Sovitaan sinulle paras malli yhdessä. 

     Coachingin eettisyys

     Idustamo on sitoutunut International Coaching Federationin (ICF) coachingin eettisiin sääntöihin sekä Suomen coaching-yhdistyksen (SCY) eettisiin ohjeisiin. 

     Olen Suomen Coaching-yhdistyksen (SCY) jäsen.

     Coachingin luottamuksellisuus

     Coaching on aina luottamuksellinen prosessi: coachilla on vaitiolovelvollisuus sekä prosessista että sen kaikesta sisällöstä ja tapahtumista. 

     Kaikki tiedot mahdolliselle kolmikannan osapuolelle annetaan ainoastaan asiakkaan erillisellä suostumuksella.