Kaikki palvelut toteutetaan tällä hetkellä turvallisesti verkkotapaamisina. 

YKSILÖ COACHING 

auttaa oman polun tunnistamisessa,  tavoitteiden saavuttamisessa ja vaikkapa uuden roolin vastaanottamisen yhteydessä ripeää ammatillista kasvua vaativissa tilanteissa.

Coach tukee ja auttaa eteenpäin myös ikävien yllätysten hetkellä, esimerkiksi irtisanotuksi tullessa.


Aiheita esimerkiksi:

 • Oman ammatillisen kasvusuunnan tunnistaminen
 • Itsensä johtaminen, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, work/life-balance
 • Oman urapolun uudistaminen, työn päättymisestä selviäminen, uuden työn löytäminen

ESIMIES COACHING

auttaa esimiestä kasvamaan ihmisenä vaikuttavassa roolissaan sekä tunnistamaan omat vahvuudet ja hyödyntämään niitä johtamistyössä, että huomioimaan henkilökohtaiset haasteet ja kasvun paikat.


Aiheta esimerkiksi: 

 • Esimiesrooliin kasvaminen
 • Ihmisten johtajana kehittyminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Vaativat esimiestilanteet
 • Oman ammatillisen kasvusuunnan tunnistaminen

JOHDON BUSINESS COACHING

Johtajatehtävässä kasvua mitataan tyypillisesti liiketoimintatavoitteiden kautta. 

Halutessasi kehittyä johtajana, henkilökohtainen liikkeenjohdon coach tukee sinua henkilökohtaisessa ammatillisessa kehityksessäsi: ammattillisen kasvun ja liiketoimintatavoiden yhteen sovittamisessa.


Aiheita esimerkiksi: 

 • Johtajasopimuksen solmiminen
 • Johtajaksi kasvaminen
 • Ihmisten johtajana kehittyminen
 • Vaativat johtamistilanteet
 • Oman ammatillisen kasvusuunnan tunnistaminen

VALMENNUS


Taitavista yksilöistä yhdeksi organisaatioksi, joka näyttäytyy yhtenäisenä asiakkailleen. Johtamisen, valmentavan esimiestyön, henkilöstöjohtamisen ja muutoksen johtamisen kehittämistä oivalten ja osallistaen. Toiminnalliset ja dialogiset menetelmät. 


Palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.


    Sopimus

    Palvelun kesto, kustannukset ja yhteistyösuhteen yksityiskohdat määritellään aina kirjallisesti palvelusopimuksessa.

    Sopimuksen voi solmia suoraan kahdenvälisenä minun ja asiakkaan välille, tai sopimus voi olla kolmikantasopimus, jolloin tavoitteisiin ottaa kantaa myös organisaatio. 

    Sovitaan sinulle paras malli yhdessä. 

    Eettisyys

    Olen sitoutunut International Coaching Federationin (ICF) coachingin eettisiin sääntöihin sekä Suomen coaching-yhdistyksen (SCY) eettisiin ohjeisiin, sekä Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiin ohjeisiin. 

    Olen SCY:n ja ICF:n jäsen.

    Palvelun luottamuksellisuus

    Coaching/työnohjaus on aina luottamuksellinen prosessi: minulla on vaitiolovelvollisuus sekä prosessista että sen kaikesta sisällöstä ja tapahtumista. 

    Kaikki tiedot mahdolliselle kolmikannan osapuolelle annetaan asiakkaan kanssa siitä erikseen sopien.