Coaching eli

VALMENNUS

on kehittymisen katalysaattori:

vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä oivaltamaan ja ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, jotta tämä voi saavuttaa tavoitteensa.

Valmentamalla autan asiakastani hänen näkökulmiensa laajentamisessa, reflektoimaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan vaikuttavia toimintastrategioita. Valmennuksen avulla asiakkaani voi tehdä harkittuja päätöksiä, kokea reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä - ottaa oman potentiaalinsa käyttöön.
Valmennus antaa välineitä ja intoa omien tavoitteiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen.

Tähtäimessä on valmennettavan kokonaisvaltainen kehitys ja tasapaino parantamalla itsetuntemusta, toimintakykyä ja toimintatapoja.

Valmennuksen aiheita voivat olla esimerkiksi oman osaamisen ja ammatillisen roolin selkeyttäminen, uusien haasteiden etsiminen ja löytäminen tai esimiehenä ja johtajana kasvaminen ja kehittyminen.


Coaching

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS 

Työelämä on harvoin suoraviivaista ja selkeää, pikemminkin monen vaiheen ja risteyksen kokonaisuus. Valmentaja voi auttaa oman polun tunnistamisessa, omien ammatillisten tavoitteiden saavuttamisessa ja vaikkapa uuden roolin vastaanottamisen yhteydessä ripeää ammatillista kasvua vaativissa tilanteissa. Valmentaja tukee ja auttaa eteenpäin myös ikävien yllätysten hetkellä, esimerkiksi irtisanotuksi tullessa, outplacement palveluilla. 

Aiheita esimerkiksi: 

Oman urapolun ja -mahdollisuuksien selkeyttäminen, uuden työroolin haltuunotto. 

Itsensä johtaminen, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, work/life-balance. 

Oman urapolun uudistaminen, työn päättymisestä selviäminen, uuden työn löytäminen.

Esimiehenä kasvaminen

ESIMIESVALMENNUS

Esimiehenä onnistuminen tarkoittaa usein päinvastaista toimintaa kuin asiantuntijatehtävässä. Esimiesrooli ei ole titteli tai asema, se on vastuullinen palvelutehtävä. Esimiehenä kasvaminen voi vaatia enemmän, kuin mihin organisaation tuki ja oman esimiehen aika riittää. Esimiesvalmennus auttaa esimiestä tunnistamaan omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä johtamistyössään, sekä huomioimaan haasteet ja kasvun paikat - valmentaja auttaa niiden käsittelyssä. Henkilökohtaisen esimiesvalmennuksen avulla sinusta kasvaa tasapainoinen ja painetta sietävä vertaisesimies, josta on paljon apua omalle tiimillesi.

Valmentava johtaminen ja systeemisyys ovat lähestymistapamme esimiesvalmennuksissa.

Aiheta esimerkiksi: esimiesrooliin kasvaminen, ihmisten johtajana kehittyminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, vaativat esimiestilanteet.

Business Coaching

JOHDON VALMENNUS

Johtajatehtävässä kasvua mitataan usein liiketoimintatavoitteiden ehdoilla. Johtajana kasvaminen voi jäädä johtajan omalle vastuulle. Johtajalla voi olla välillä yksinäistä: vastuullisessa tehtävässä aitoa palautetta voi olla vaikeaa saada - tai ottaa vastaan. Halutessasi kehittyä johtajana, ulkopuolinen sparraaja ja henkilökohtainen liikkeenjohdon valmentaja tukee sinua ammatillisessa kehityksessäsi ja omien tavoitteittesi saavuttamisessa.

Valmentava johtaminen ja systeemisyys ovat lähestymistapamme johdon valmennuksissa.

Aiheita esimerkiksi: johtajasopimuksen solmiminen, johtajaksi kasvaminen, ihmisten johtajana kehittyminen, vaativat johtamistilanteet, oman ammatillisen kasvusuunnan tunnistaminen.Valmennussopimus 

Valmennuksen kesto, kustannukset ja valmennussuhteen yksityiskohdat määritellään aina kirjallisesti valmennussopimuksessa. 

Sopimuksen voi solmia suoraan kahdenvälisenä valmentajan ja valmennettavan välille, tai sopimus voi olla kolmikantasopimus, jolloin tavoitteisiin ottaa kantaa myös organisaatio. Sovitaan sinulle paras malli yhdessä. 


Valmentamisen eettisyys ja luottamuksellisuus

Idustamo on sitoutunut International Coaching Federationin (ICF) coachingin eettisiin sääntöihin sekä Suomen coaching-yhdistyksen eettisiin ohjeisiin, olen Suomen Coaching-yhdistyksen (SCY) jäsen.

Valmennus on aina luottamuksellinen prosessi: valmentajalla on vaitiolovelvollisuus valmennettavan ja valmennuksen sisällöstä. Kaikki tiedot mahdolliselle kolmikannan osapuolelle annetaan ainoastaan valmennettavan erillisellä suostumuksella. 


Hinnasto

​Jos olet kiinnostunut aloittamaan valmennuksen/coaching-prosessin, sovitaan ensin veloitukseton aloituskeskustelu. 

Yksilövalmennus alkaen 90 €/h (+ ALV 24%)

  • Yksi valmennustapaaminen kestää 1-1,5 h. 
  • Vähintään 5 valmennustapaamisen prosessi sekä ryhmävalmennus hinnoitellaan erikseen - pyydä tarjous!

Tehokas valmennus on prosessi. Valmennuksen tapaamistiheys ja prosessin kesto muotoillaan aina asiakkaan tarpeen mukaan erikseen. Esimerkkejä toteutuneista valmennuksista: 

  • Ratkaisukeskeinen valmennusprosessi - yhteensä 5 x 1,5h tapaamista, joka toinen viikko.
  • Kehittymishakuinen valmennusprosessi - yhteensä 9 x 1h tapaamista, joka toinen viikko.
  • Johdon valmennusprosessi - yhteensä 15 x 1,5h tapaamiset, n. kerran kuukaudessa.


Verovähennykset

Coaching voi olla vähennyskelpoista henkilöverotuksessa etenkin, jos työnantaja on kehottanut hakeutumaan palvelun piiriin ja se voidaan toteuttaa työaikana. Lue lisää verottajan sivuilta. Tutustu valmennukseen:

OTA YHTEYTTÄ"ICF:n määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen."

- International Coaching Federation (ICF)


"Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu)."

- Suomen Coaching Yhdistys (SCY)