TERVETULOA!


Työnohjaus ja coaching

Tarjoamme organisaatioille ja työyhteisöille ammatillisen kehittymisen ja kasvun palveluja: 

  • Työnohjaus (yksilöt, ryhmät, työyhteisöt)
  • Coaching (yksilöt ja ryhmät)
  • Konsultointi- ja koulutuspalvelut

Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeen mukaan


Terapiapalvelut yksilölle

Yksilöille tarjoamme aikuisten kognitiivista yksilöpsykoterapiaa ja kognitiivista lyhytterapiaa. 

Terapiat voivat olla monen pituisia muutamasta akuutista kriisikäynnistä alkaen aina useamman vuoden mittaiseen psykoterapiaan. Erilaisia yksilöllisiä tarpeita varten on erilaisia terapioita:

  • lyhytterapia (alle vuosi, 5-40 kertaa) vaikeiden elämäntilanteiden tai lievempien mielenterveyden haasteiden tueksi
  • psykoterapia (yleensä yli vuosi, 40+ kertaa) 

Terapeuttisen työskentelyn aloittamiselle olennaista on se, että sinulla on motivaatio päästä keskustelemaan pulmasta, joka häiritsee tai haittaa elämääsi ja kaipaat muutosta. 

Terapian aluksi kartoitamme ajankohtaisen tilanteesi ja jaamme ymmärryksen siitä, mistä työskentelymme alkaa. 

Se, mitä terapiaistunnoilla tämän jälkeen tehdään, riippuu siitä, mitä yhdessä sovimme. 

Ennen varsinaisen terapiaprosessin alkamista sinun on hyvä käydä tutustumiskäynneillä löytääksesi itsellesi sopivan psykoterapeutin tai lyhytterapeutin. 

Hyvä vuorovaikutus ja toimiva yhteistyösuhde on yksi tuloksellisen terapiatyöskentelyn tärkeimpiä tekijöitä.  

Idustamon psykoterapiavastaanotto Espoon Niittykummussa
Idustamon psykoterapiavastaanotto Espoon Niittykummussa