Kognitiivinen psykoterapia

Asiantuntijamme: Juha Olkkola, koulutuksessa (Helsingin Yliopisto 2020-2023)

Asiakasvastaanotto Niittykummussa, osoitteessa Kappelikuja 6, Espoo. 
Katso saapumisohjeet. Myös etätapaamiset mahdollisia suojatulla yhteydellä.


Juha Olkkola

Olen työskennellyt yli 15 vuotta psykiatriassa aikuisten, nuorten ja lasten kanssa sekä avohoidossa, että osastoilla. Pitkä, monipuolinen ja laaja kokemukseni on vahvistanut asiantuntemusta lievän lyhytkestoisen oireilun hoidosta aina vakavien pitkäkestoisten mielenterveydenhäiriöiden hoitoon.

Saamani palautteen mukaan olen rauhallinen, luotettava, helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija. Terapeuttina olen tilaa antava ja analyyttinen. Terapiassa pyrin ymmärtämään asiakkaiden ajatus- ja toimintamalleja, sekä löytämään selityksiä niille. Vahvuuteni on ottaa asiakasta arvostavasti, rohkeasti ja oikea aikaisesti puheeksi ja yhdessä tarkasteltavaksi ja tutkittavaksi terapiaprosessin kannalta keskeisiä asioita. Olen saanut kiitosta vaikuttavasta psykiatrisesta hoitotyöstä.

Mitä istunnollani tehdään

 Työskentelen keskustellen ja käyttäen käsittellistämismenetelmiä, jotka auttavat ymmärtämään pulmasi luonnetta. Voimme yhdessä sopien käyttää myös hypnoterapiaa. 

Kyseessä voi olla ajankohtaiseen tilanteeseesi liittyvä yksittäinen konsultaatio, lyhytkestoinen kriisi tai fokusoitu terapia, tai pitkäkestoinen terapiaprosessi.

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Aikuispsykiatriassa olen työskennellyt akuuttipsykiatriassa poliklinikalla (hoidotarpeenarvio, hoitoon ohjaus, ensipsykoosityöryhmä) ja hoito-osastolla. Oikeuspsykiatriassa olen työskennellyt vastaanotto-, mielentilatutkimus- ja hoito-osastoilla. Näissä työpaikoissa olen päässyt perehtymään erilaisiin tutkimus- ja arviointimenetelmiin, hoitopolkuihin, sekä viranomaisyhteistyöhön.

Minulla kokemusta työskentelystä mm. vaikeista ja epäselvistä elämäntilanteista, monimutkaisista ja pitkällä ajalla kehittyneistä ongelmista, psykoosisairauksista, masennuksesta ja ahdistuksesta, tunne-elämän pulmista ja aggressio-ongelmista kärsivien kanssa.

Asiakaskuntani

Työskentelen pääasiallisesti aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Olen työskennellyt hierojana Suomea maajoukkuetasolla edustavien urheilijoiden kanssa vuodesta 1995 alkaen ja mm. Suomen uppopallomaajoukkueen huoltajana ja hierojana vuodesta 2001 alkaen. Huippu-urheilu ja huippu-urheilijoiden elämäntavat vaatimuksineen, paineineen ja pettymyksineen ovat tulleet minulle tutuiksi.


HINNAT

Aikuisten kognitiivinen yksilöpsykoterapia.

Koulutuspsykoterapia (45 min)

Ei arvonlisäveroa.

60 €

Koulutuspyskoterapia (90 min)

Ei arvonlisäveroa

120 €

Koulutuksen ajan alennettu hinta. Koulutuspsykoterapiasta ei saa KELA-korvausta eikä sitä voi maksaa palveluseteleillä.Psykoterapian salassapito ja potilastietojen säilytys

Psykoterapiatyön kaikki tiedot ovat luottamuksellisia ja salassapidettäviä. 

Psykoterapiatyön salassapidosta säädetään laissa. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) ja asetus 564/2009; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista; Tietosuojalaki; Laki yksityisestä terveydenhuollosta.

Idustamon potilastiedot säilytetään lain mukaan yksinkertaisena kirjanpitona. Potilastiedot tallennetaan suljettuun järjestelmään, josta ei ole pääsyä internetiin. 

Varaa aika psykoterapiaan tästä: