Kognitiivinen psykoterapia

Asiantuntijamme: psykoterapeutti Juha Olkkola

Asiakasvastaanotto Niittykummussa, osoitteessa Kappelikuja 6, Espoo. 
Katso saapumisohjeet. Etätapaamiset mahdollisia suojatulla yhteydellä.


Juha Olkkola

Olen kognitiivinen psykoterapeutti. Käytän työssäni asiakkaan kanssa sopien myös hypnoterapiaa.  Laaja ja monipuolinen työkokemukseni on vahvistanut asiantuntemusta lievän lyhytkestoisen oireilun hoidosta aina vakavien pitkäkestoisten mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Toteutan myös kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.

Millainen terapeutti olen

Saamani palautteen mukaan olen rauhallinen, luotettava, helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija. Olen tilaa antava ja analyyttinen. Terapiassa pyrin ymmärtämään asiakkaiden ajatus- ja toimintamalleja, ja löytämään selityksiä niille. 

Vahvuuteni on ottaa asioita puheeksi ja yhdessä tarkasteltavaksi sekä tutkittavaksi terapiaprosessin kannalta keskeisiä asioita asiakasta arvostaen, rohkeasti ja oikea aikaisesti. Näin muutostyöskentely on vaikuttavaa ja vahvalla pohjalla. 

Olen saanut kiitosta työskentelytapani vaikuttavuudesta.

Psykoterapeutti Juha Olkkola
Psykoterapeutti Juha Olkkola

Mitä istunnoillani tehdään

Terapeuttisen työskentelyn aloittamiselle olennaista on se, että sinulla on motivaatio keskustella pulmasta, joka häiritsee tai haittaa elämääsi ja haluat muutosta. Hyvän vuorovaikutuksen ja toimivan yhteistyösuhteen merkitys on yksi tärkeimpiä tekijöitä psykoterapiassa. Sitä varten on olennaista, että kartoitamme ajankohtaisen tilanteesi ja pyrimme siihen, että jaamme ymmärryksen siitä minkä asian kanssa terapeuttisen työskentelyn aloitamme. Se mitä istunnoillani tämän jälkeen tehdään, riippuu siitä mitä yhdessä sovimme. 

Työskentelen keskustellen ja käyttäen käsittellistämismenetelmiä, jotka auttavat ymmärtämään pulmasi luonnetta. Kyseessä voi olla ajankohtaiseen tilanteeseesi liittyvä yksittäinen konsultaatio, lyhytkestoinen kriisi tai fokusoitu terapia, tai pitkäkestoinen terapiaprosessi.

Asiakaskuntani

Työskentelen pääasiallisesti aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Olen työskennellyt hierojana Suomea maajoukkuetasolla edustavien urheilijoiden kanssa vuodesta 1995 alkaen ja mm. Suomen uppopallomaajoukkueen huoltajana ja hierojana vuodesta 2001 alkaen. Huippu-urheilu ja huippu-urheilijoiden elämäntavat vaatimuksineen, paineineen ja pettymyksineen ovat tulleet minulle tutuiksi.


HINNAT

Aikuisten kognitiivinen yksilöpsykoterapia.

Psykoterapia, tutustumiskäynti (45 min)

Sis. ALV 24%

75 €

Pyskoterapia, jatkuva prosessi (45 min)

Sis. ALV 24%

100 €

Yksityiseksi sote-palveluntuottajaksi (Sosteri) ilmoittautumisen prosessi on käynnissä: Psykoterapiasta ei tällä hetkellä saa KELA-korvausta eikä sitä voi maksaa palveluseteleillä. KELA-korvattavaa kuntutuspsykoterapiaa on tarjolla keväästä 2024 alkaen. Psykoterapian salassapito sekä potilasasiakirjojen ja asiakastietojen säilytys

Psykoterapiatyön kaikki tiedot ovat luottamuksellisia ja salassapidettäviä. 

Psykoterapiatyön salassapidosta säädetään laissa. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) ja asetus 564/2009; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista; Tietosuojalaki; Laki yksityisestä terveydenhuollosta.

Idustamon potilasasiakirjat säilytetään lain mukaan yksinkertaisena kirjanpitona. Tiedot säilytetään manuaalisesti eikä niillä ole pääsyä internetiin. Asiakastiedot tallennetaan tietoturvalliseen asiakastietojärjestelmään laskutuksen pohjaksi. 

Varaa aika psykoterapiaan tästä: