Kognitiivinen lyhytterapia

Asiantuntijamme: Lyhytterapeutti, sosionomi Outi Olkkola 

Asiakasvastaanotto Niittykummussa, osoitteessa Kappelikuja 6, Espoo. 
Katso saapumisohjeet. Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös etätapaamisena.

Varaa aika tutustumistapaamiseen suoraan varauskalenterista:

Tai ota yhteyttä:

Outi Olkkola

Olen kognitiivinen lyhytterapeutti ja sosionomi, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö. 

Työskentelyotteeni on kognitiivinen, mutta varsin integratiivinen. Tämä tarkoittaa, että lähestyn asiakkaan tilannetta ja tarvetta joustavasti tutkaillen ja kaikkea osaamistani hyödyntäen. Työskentelyssäni korostuu dialogisuus ja HOT-periaatteet (kognitiivinen hyväksymis- ja omistautumisterapia) sekä kiintymyssuhdetyöskentely. Monipuolisen kouluttautumisen myötä tunnistan lähestyvän asiakaslähtöistä kognitiivis-integratiivista työskentelytapaa. 

Jos kaipaat apua esimerkiksi 

  • elämänmuutoksen tekemiseen
  • vaikean elämäntilanteen käsittelyyn
  • traumataustan käsittelyyn
  • ajatusjumin aukaisemiseen
  • tunnelukkotyöskentelyyn 
  • muuhun tunne-elämän tai elämänkokemuksen pulmaan 

ota yhteyttä ja varaa tutustumistapaaminen suoraan varauskalenterista (yllä). Jos sopivaa aikaa ei löydy, ota yhteyttä: outi.olkkola@idustamo.fi tai puhelu/viesti 050-5166809.

Voit lukea taustastani lisää täällä.

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on tutkitusti tehokasta, kohdennettua ja nimensä mukaisesti lyhytaikaiseksi tarkoitettua muutoshakuista psykososiaalista tukea, kestoltaan tyypillisesti 5-40 tapaamista, enintään 1 vuosi.

Lähteitä lyhytterapian vaikuttavuustutkimukseen, esimerkiksi: Duodecim 2012; Laaksonen 2014; Doane, Feeney & Zoellner 2010; Crits Christoph ym. 2001; Baldwin ym. 2009; 2nd Sheffield psychotherapy project.

Entä psykoterapia, kumpi sopii minulle?

Psykoterapiaa ja lyhytterapiaa voidaan vertailla monesta näkökulmasta: Siinä missä lyhytterapia on yhdessä sovittuun aiheeseen keskittyvää psykososiaalista hoitoa, psykoterapia on laajasti kaikkia elämän alueita käsittelevää psykiatrista hoitoa. 

Jos koen, että tarpeesi täyttyvät paremmin psykoterapeuttisen työskentelyn avulla, keskustelemme tästä erikseen. Tarvittaessa ohjaan asiakkaani aina eteenpäin tarpeiden mukaiseen palveluun.

Lyhytterapiaa voi käyttää myös tukena psykoterapian tarpeen arvioinnissa ja psykoterapiaan hakeutumisessa.


HINNAT

Aikuisten kognitiivis-integratiivinen lyhytterapia.

Lyhytterapia (45 min)

Sis. ALV 24%

100 €

Lyhytterapiasta ei saa KELA-korvausta eikä sitä voi maksaa palveluseteleillä.Psykoterapian salassapito sekä potilasasiakirjojen ja asiakastietojen säilytys

Noudatamme myös lyhytterapiassa psykoterapian salassapidon sekä potilasasiakirjojen ja asiakastietojen säilytyksen lainsäädäntöä:

Psykoterapiatyön kaikki tiedot ovat luottamuksellisia ja salassapidettäviä.

Psykoterapiatyön salassapidosta säädetään laissa. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559) ja asetus 564/2009; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista; Tietosuojalaki; Laki yksityisestä terveydenhuollosta.

Idustamon potilasasiakirjat säilytetään lain mukaan yksinkertaisena kirjanpitona. Tiedot säilytetään manuaalisesti eikä niillä ole pääsyä internetiin. Asiakastiedot tallennetaan tietoturvalliseen asiakastietojärjestelmään laskutuksen pohjaksi.