KEHITYSKUMPPANI TYÖELÄMÄSSÄ

Asiantuntijamme: Outi Olkkola

Tarjoamme yksilöille, organisaatioille ja työyhteisöille tukea ammatillisessa kasvussa ja uudistumisessa.
Kaikki palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti, kielinä suomi ja englanti. 


AMMATILLINEN KASVU JA OIVALLUKSET

COACHING

auttaa ammatillisten tavoitteiden tunnistamisessa ja niiden saavuttamisessa, sekä esimerkiksi uuden roolin haltuun ottamisessa ja muissa muutostilanteissa.

Coach tukee ja auttaa asiakastaan löytämään vaihtoehtoisia reittejä eteenpäin myös ikävien yllätysten hetkellä, esimerkiksi työsuhteen päättyessä (muutosvalmennus).

Coaching-prosessin pituus ja intensiivisyys sovitaan tapauskohtaisesti.

TYÖNOHJAUS

on vaikuttava ammatillinen kasvu- ja oppimisprosessi, jossa tutkitaan, jäsennetään ja kehitetään tavoitteellisesti

 • suhdetta omaan työhön ja työyhteisöön,
 • omaa ja yhteisön vuorovaikutustapaa, sekä
 • ammatillista osaamista ja ammatti-identiteettiä.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena, tiimin/työyhteisön työnohjauksena tai ryhmätyönohjauksena asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan.

Työnohjaus toteutetaan aina prosessina, tapaamiset 3-4 viikon välein.

JOHDON
COACHING &
TYÖNOHJAUS

Johtajatehtävässä onnistumista mitataan tyypillisesti liiketoimintatavoitteiden kautta. Siksi johtajan jatkuva ammatillinen kehittyminen vaatii tarkkanäköistä itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoa.

Onnistumistasi varmistaa hyvä tukiverkosto: coach / työnohjaaja tukee sinua sekä 

 • henkilökohtaisessa ammatillisessa kehityksessäsi, että 
 • omien arvojen, ammattillisen kasvun tavoitteiden ja liiketoimintatavoiden yhteen sovittamisessa.

MENTOROINTI

Mentorointi on kokemuksellisen osaamisen jakamisen ja erityisesti hiljaisen tiedon välittämisen luottamuksellinen oppimisprosessi. 

 • Muutoksen ja uudistumisen johtaminen
 • Muutoksessa johtaminen
 • Esihenkilötehtävässä aloittaminen, henkilöstön johtaminen
 • PK-yritysten henkilöstöjohtaminen, HR-funktion perustaminen
 • Johtamistehtävät
 • Asiantuntijayrittäjyys

Kasvu on prosessi: työnohjauksen, coachingin ja mentoroinnin tapaamistiheys ja prosessin kesto sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan.


KONSULTOINTI- JA KOULUTUSPALVELUT

Uskomme, että kuten kaikessa elämässä, myös työelämässä avainsana on tasapaino: 

Kestävimmät työelämän ratkaisut rakennetaan ymmärtämällä ihmistä, organisaation toimintaa ja liiketoimintaa - tasapainoa hakien, kokeillen ja rohkeasti oppien.

Millainen on organisaatiosi ihmiskäsitys? Ihminen ei ole koneen osa, eikä voi sellaiseksi koskaan tulla. Sellaisena häntä ei siis myöskään voi - tai ainakaan kannata - nähdä ja johtaa, vaan mieluummin tavoitteellisena ja itseohjautuvana yksilönä sekä sosiaalisena olentona, ryhmän jäsenenä. 

Yhteistyöstä jää jäteen muutakin kuin materiaalipaketti! Koulutuskokonaisuudet rakennetaan tukemaan osallistujan omaa reflektointia ja aktiivista osallistumista. Hyödynnämme työskentelyssämme mm. systeemiteoriaa, kognitiivista ja psykodynaamista viitekehystä sekä konstruktiivista, kokemuksellista oppimista ja tarvittaessa myös vaikuttavia toiminnallisia menetelmiä. Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Esimerkkejä teemoista, joissa olemme tukeneet asiakkaittemme kehitystä ja kasvua:

 • Organisaation strateginen uudistuminen: tavoitteista arjen toiminnan kehittämiseen ja yksilötason toimintatapojen muutokseen
 • Kulttuurin muutoksen rakentaminen ja tukeminen
 • Johtajana kehittyminen ja johtamistaitojen rakentaminen: johtotehtävät, esihenkilötyö, projektijohtaminen, tilannejohtaminen
 • Itseohjautuvuus ja yhdessäohjautuvuus
 • Vuorovaikutustaidot
 • Uudelleen sijoittuminen ja muutosvalmennukset työelämän nivelvaiheissa 

Toteutamme palvelut suomeksi ja englanniksi.

Yhteistyöstämme sanottua:

"Outi on valmentanut Talentgaten koulutusryhmiä johtamistaitoihin liittyen useampaan otteeseen loistavin palauttein. Outissa arvostetaan erityisesti hänen asiantuntijuuttaan aiheesta sekä kykyä fasilitoida ja ohjata keskustelua sekä lähi- että onlinekoulutuksissa. Myös valmennusten suunnittelu ja yhteistyö on aina sujuvaa ja miellyttävää."

Anni Partanen

Development Manager

TalentGate

HINNAT

Coaching / työnohjaus (45 min) 
yksityishenkilö

Sis. ALV 24%

130€

Mentorointi (60 min) yksityishenkilö

Sis. ALV 24%

100€

Coaching / työnohjaus (90 min)
johto, esihenkilö, yrittäjä

+ ALV 24%

260€

Ryhmävalmennus, ryhmätyönohjaus, työyhteisötyönohjaus organisaatiolle

Pyydä tarjous

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.
Yksityishenkilöiden palvelut sis. ALV 24%, organisaatioiden palvelut + ALV 24%. 

VOIMMEKO AUTTAA TEITÄ UUDISTUMAAN?

Sopimus

Palvelun kesto, kustannukset ja yhteistyösuhteen yksityiskohdat määritellään aina kirjallisesti palvelusopimuksessa.  

Eettisyys

Idustamo on sitoutunut International Coaching Federationin (ICF) coachingin eettisiin sääntöihin ja Suomen Coaching-Yhdistyksen (SCY) eettisiin ohjeisiin, sekä Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiin periaatteisiin.

Luottamuksellisuus ja salassapito

Coaching ja työnohjaus ovat aina luottamuksellisia prosesseja. Mikäli ei erikseen muuta sovita, Idustamoa sitoo vaitiolovelvollisuus prosessien olemassaolosta, sisällöistä ja tapahtumista. Kaikki tiedot mahdolliselle kolmikannan osapuolelle annetaan asiakkaan kanssa siitä erikseen sopien.