Kaikki Idustamon asiantuntijat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, löydät meidät Valviran Julki-Terhikki järjestelmästä.

Outi Olkkola

Kognitiivinen lyhytterapeutti, Työnohjaaja STOry, Systemic Coach, KTM, Sosionomi (AMK). 
Idustamo-yrittäjä, toimitusjohtaja.


Minulla on pian 20 vuoden monipuolinen työkokemus yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustyöstä sekä erilaisten organisaatioiden ja johtamisen kehittämisesta, erityisesti muutoksen johtamisesta. Olen työskennellyt vaativissa asiantuntijatehtävissä, esihenkilönä, henkilöstöjohtana ja johtoryhmän jäsenenä sekä kotimaisissa että globaaleissa organisaatioissa, yksityisissä ja julkisissa, ja kaikilla kolmella sektorilla. Vuodesta 2019 alkaen olen toiminut yrittäjänä Idustamossa.

Pohjakoulutukseltani olen KTM (johtaminen ja organisaatiot) sekä Sosionomi (AMK), erikoistuen mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä aikuissosiaalityöhön. Sosionomin opinnäytetyössäni perehdyin traumataustan vaikutuksiin työkyvylle.

Olen kognitiivinen lyhytterapeutti (Integrum), Hyödynnän työskentelyssäni hot-periaatteita (kognitiivisen kolmannen aallon terapiat, hyväksymis- ja omistautumisterapia). Dialogisessa ja asiakaslähtöisessä asiakastyössä nojaan dialogisen ohjauksen koulutukseeni (Laudito DSA), mikä yhdessä psykodynaamisen työnohjaajakoulutukseni kanssa mahdollistaa kognitiivis-integratiivista lyhytterapiatyöskentelyä.

Laajennan ja syvennän osaamistani jatkuvasti: Olen täydentänyt ihmisymmärrystäni psykologian perusopinnoissa ja työyhteisöjen, ryhmien ja sosiaalisen identiteetin osaamistani sosiaalipsykologian perus- ja aineopinnoissa (yhteistyö ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, sosiaalinen identiteetti, sosiaalinen kognitio, vaikuttaminen). 

Olen myös johdon, esihenkilöiden ja eri työntekijäryhmien työnohjaaja STOry, Systemic Business Coach (ICF-akkreditoitu koulutusohjelma) sekä tunnetaito-ohjaaja (Integrum). 

Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.

Käyttöteoriani integroi kognitiivista ja psykodynaamista viitekehystä, systeemiteoriaa sekä konstruktiivista oppimiskäsitystä. Työskentelyni on dialogista ja aktiivista. Voin käyttää monipuolisesti toiminnallisiä menetelmiä. 

Olen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, Suomen Työnohjaajat ry STOry:n jäsen, Suomen Coaching-yhdistysksen (SCY) jäsen ja Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n opiskelijajäsen. Sitoudun työssäni Talentian sosiaalialan ammattihenkilön eettisiin ohjeisiin.

Outi: "Olen saanut kiitosta läsnäolostani, avoimesta dialogista ja reflektiivisestä työskentelystä, sekä vuorovaikutuksestani. Käytän pääasiallisesti dialogia, mutta yhdessä sopien myös monipuolisia menetelmiä asiakkaani ajattelua tukemaan, esimerkiksi symbolityöskentelyä. Vahvuuksiani ovat asiakkaan mielen mallien, voimavarojen ja mahdollisuuksien tunnistaminen, tavoitteiden selkeyttäminen ja muutoksen tukeminen."

Juha: "Olen saanut kiitosta vaikuttavasta psykiatrisesta hoitotyöstä. Saamani palautteen mukaan olen helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija. Vahvuuteni on myös ottaa rohkeasti ja oikeaan aikaan puheeksi asiakkaan prosessin etenemisen kannalta keskeisiä asioita."

Juha Olkkola

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja (AMK).
Idustamo-yrittäjä.

Olen kognitiivinen psykoterapeutti. Käytän työssäni myös hypnoterapiaa. 

Minulla on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus mielenterveystyöstä aikuisten, nuorten ja lasten kanssa sekä osastolta että avohoidosta, oireilun vaihdellessa lievistä häiriöistä aina vakaviin sairauksiin.

Minulla kokemusta työskentelystä mm. vaikeista ja epäselvistä elämäntilanteista, monimutkaisista ja pitkällä ajalla kehittyneistä ongelmista, psykoosisairauksista, masennuksesta ja ahdistuksesta, tunne-elämän pulmista ja aggressio-ongelmista kärsivien kanssa.

Ylläpidän ja laajennan osaamistani aktiivisesti. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK) ja minulla on kriisi- ja trumatyön koulutus. Ensimmäiseltä ammatiltani olen koulutettu hieroja. Olen myös suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ja toiminut kuusi vuotta opettajana hierojan ammattitutkintoon valmistavassa urheiluhierojakoulussa.

Myös huippu-urheilu ja huippu-urheilijoiden elämäntapa paineineen ja pettymyksineen on minulle tuttua. Olen työskennellyt Suomea maajoukkuetasolla edustavien urheilijoiden kanssa vuodesta 1995 alkaen ja mm. Suomen uppopallomaajoukkueen huoltajana ja hierojana vuodesta 2001 alkaen.

Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.


Idustamon tarina:

Kehityskumppani Idustamo aloitti coaching- ja konsultointitoiminnan keväällä 2019. 

Vuonna 2020 toiminta kasvoi perheyritykseksi ja syntyi Idustamo Oy:
toiminta laajeni työnohjaukseen ja ovet avattiin myös yksilöiden psykoterapiapalvelulle.
2021 alkaen olemme tarjonneet lisäksi yksilöiden lyhytterapiapalvelua. 

Idustamo on espoolainen perheyritys, jonka omistavat Outi Olkkola ja Juha Olkkola.