Kehityskumppani Idustamo aloitti coaching- ja koulutustoiminnan keväällä 2019. Vuonna 2020 toiminta kasvoi perheyritykseksi ja syntyi Idustamo Oy: toiminta laajeni työnohjaukseen ja ovet avattiin myös yksilöiden psykoterapiapalvelulle. Idustamo on espoolainen perheyritys, jonka omistavat Outi Olkkola ja Juha Olkkola.

Outi Olkkola

Työnohjaaja (STOry), Systemic Business Coach, KTM
Koulutuksessa: Kognitiivis-integratiivinen lyhytterapeutti (Integrum 2021-2023, Laudito DiaSek 2022-2023) ja Sosionomi AMK (Laurea, arvioitu valmistuminen 2023).

Idustamon toimitusjohtaja


Minulla on yli 15 vuoden monipuolinen työkokemus erilaisten organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä sekä muutoksen johtamisesta. Olen toiminut vaativissa asiantuntijatehtävissä, esihenkilönä, henkilöstöjohtana ja johtoryhmän jäsenenä sekä kotimaisissa että globaaleissa organisaatioissa, yksityisissä ja julkisissa, ja kaikilla kolmella sektorilla.

Pohjakoulutukseltani olen KTM (johtaminen ja organisaatiot). 

Olen täydentänyt ihmisymmärrystäni psykologian perusopinnoissa ja työyhteisöjen, ryhmien ja sosiaalisen identiteetin osaamistani sosiaalipsykologian perus- ja aineopinnoissa (yhteistyö ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, sosiaalinen identiteetti, sosiaalinen kognitio, vaikuttaminen). Lisäksi olen Systemic Business Coach (ICF-akkreditoitu koulutusohjelma) sekä tunnetaito-ohjaaja (Integrum).

Olen johdon, esihenkilöiden ja eri työntekijäryhmien työnohjaaja STOry 

Parhaillaan kouluttaudun kognitiivis-integratiiviseksi lyhytterapeutiksi (Integrum ja Laudito DiaSek) ja sosionomiksi AMK (Laurea). Edellä mainittujen koulutusten arvioitu valmistuminen on syksyllä 2023. 

Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.

Käyttöteoriani integroi kognitiivista ja psykodynaamista viitekehystä, systeemiteoriaa sekä konstruktiivista oppimiskäsitystä. Tarvittaessa käytän työskentelyssäni monipuolisesti toiminnallisiä menetelmiä. 

Olen Suomen Työnohjaajat ry STOry:n jäsen, Suomen Coaching-yhdistysksen (SCY) jäsen ja Lyhytterapeuttiyhdistys ry:n opiskelijajäsen.

Outi: "Olen saanut kiitosta läsnäolostani, avoimesta dialogista ja reflektiivisestä työskentelystä, sekä vuorovaikutuksestani. Käytän pääasiallisesti dialogia, mutta yhdessä sopien myös monipuolisia menetelmiä asiakkaani ajattelua tukemaan, esimerkiksi symbolityöskentelyä. Vahvuuksiani ovat asiakkaan mielen mallien, voimavarojen ja mahdollisuuksien tunnistaminen, tavoitteiden selkeyttäminen ja muutoksen tukeminen."

Juha: "Olen saanut kiitosta vaikuttavasta psykiatrisesta hoitotyöstä. Saamani palautteen mukaan olen helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija. Vahvuuteni on myös ottaa rohkeasti ja oikeaan aikaan puheeksi asiakkaan prosessin etenemisen kannalta keskeisiä asioita."

Juha Olkkola

Sairaanhoitaja (AMK)                       Koulutuksessa: Kognitiivinen aikuisten yksilöterapia (Helsingin yliopisto, 2020-2023) 

Minulla on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus mielenterveystyöstä aikuisten, nuorten ja lasten kanssa sekä osastolta että avohoidosta, oireilun vaihdellessa lievistä häiriöistä aina vakaviin sairauksiin.

Opiskelen parhaillaan psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Koulutusohjelman suuntaus on kognitiivinen aikuisten yksilöterapia sisältäen hypnoterapiaa. Otan opintojen aikana asiakkaita eri mittaisiin koulutuspsykoterapiasuhteisiin (työnohjattu psykoterapeuttinen potilastyö).

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK), ylläpidän ja laajennan osaamistani aktiivisesti. Ensimmäiseltä ammatiltani olen koulutettu hieroja. Olen myös suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ja toiminut kuusi vuotta opettajana hierojan ammattitutkintoon valmistavassa urheiluhierojakoulussa.

Myös huippu-urheilu ja huippu-urheilijoiden elämäntapa paineineen ja pettymyksineen on minulle tuttua. Olen työskennellyt Suomea maajoukkuetasolla edustavien urheilijoiden kanssa vuodesta 1995 alkaen ja mm. Suomen uppopallomaajoukkueen huoltajana ja hierojana vuodesta 2001 alkaen.

Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.