Tervetuloa Idustamoon

Idustamon olemassaolon tarkoituksena on tukea yksilöitä ja organisaatioita työn ja työelämän muutoksissa, sekä organisaatioita kestävässä kasvussa ja merkittävissä toiminnan taitepaikoissa.

Välillä muutokset ovat sulavia ja limittäisiä, joskus taas radikaaleja ja seisauttavia, ja kaikkea siltä väliltä.

Varmaa on vain se, että muutos on pysyvää - ja se, että Idustamo auttaa.

Ajatusmaailmastani:

  • Systeemisyys lähestymistapana tarkoittaa asioiden hahmottamista kokonaisuuksien kautta; niiden osien, yhteyksien ja toimintalogiikoiden tunnistamista ja tunnustamista; ilmiöiden kokonaisvaltaisuuden huomioimista.
  • Sosiaalisen identiteetin viitekehys tarkoittaa ihmisen identiteetin rakentumista paitsi henkilökohtaisen identiteetin, myös itselle merkityksellisten kategoria- ja ryhmäjäsenyyksien kautta. Ketä ovat "me" ja "ne", miten voin vaikuttaa omaan rooliini maailmassa sekä maailmaan ympärilläni.
  • Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatus on, että tieto on todellisuuden tulkintaa - vrt. aiemmin ajateltiin, että tieto vastaa todellisuutta (realismi). Oppiminen on tiedon aktiivista konstruointia, rakentamista, nelivaiheisessa prosessissa: kokemus, kokemuksen harkitseva tarkastelu eli reflektio, abstrakti käsitteellistäminen ja soveltava käytännön kokeilu.
Outi Olkkola

COACH (ICF, SCY) 

JA VALMENTAJA

Olen toiminut noin 15 vuotta organisaation kehittämisen ja muutoksen johtamisen asiantuntijatehtävissä, ammatticoachina / valmentajana ja henkilöstöjohtamisen tehtävissä yksityisen sektorin, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Minulla on kokemusta itsenäisestä asiantuntijatyöstä, projektijohtamisesta, esimiestyöstä ja johtoryhmätyöskentelystä kotimaisissa ja globaaleissa organisaatioissa.

Ammatticoachina vahvuuksiani ovat henkilökohtaisten ammatillisten polkujen selkeyttäminen ja muutospaikkojen läpikäymisen tukeminen sekä esimiestyön kehittäminen. Olen saanut kiitosta erityisesti arvostavasta läsnäolosta ja innostavasta vuorovaikutuksesta sekä asiakkaan suunnitelmien selkeyttämisestä ja toteuttamisen tuesta.

Valmentajana ja kouluttajana minulla on systeeminen, kokonaisuuden huomioiva ote organisaation kehittämiseen ja innostava, osallistava koulutustapa. Monipuolinen osaaminen ja kokemus niin liiketoiminnasta, esimiestyöstä kuin HR-johtamisesta luovat vahvan pohjan johtajuuden, valmentavan esimiestyön sekä henkilöstöjohtamisen eri aiheiden käsittelyyn.

Koulutukseltani olen KTM (johtaminen ja organisaatiot), ja täydennän työyhteisöjen, ryhmien ja sosiaalisen identiteetin osaamistani parhaillaan sosiaalipsykologian opinnoissa (yhteistyö ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, vaikuttaminen). 

Olen koulutettu Systemic Business Coach 2013 (ICF), hyödynnän valmennustyössäni mm. systeemisyyden ja sosiaalisen identiteetin näkökulmia.

Lisäksi opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi (work counsellor) Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus HY+:n kaksivuotisessa STOryn hyväksymässä koulutusohjelmassa 9/2019-9/2021.

Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.

Olen Suomen Coaching-yhdistyksen (SCY) jäsen.

Ota yhteyttä!Coaching: Autan yksilöitä ja tiimejä kasvamaan ja kehittymään ammattilaisina, parantamaan muutosvalmiuksiaan ja löytämään uusia näköaloja. 

Valmennus: Autan tiimiäsi kääntämään ideat toimintasuunnitelmiksi ja edelleen tuloksiksi- sujuvoitan työelämässä tapahtuvaa muutosta ja tuen sen läpikäymisessä. 

Koulutus: Johtamisen, valmentavan esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen aihepiirien koulutusta erikokoisille ryhmille.

Tutustu palvelujen hinnoitteluun täällä. 

Ota yhteyttä, tutustutaan!