Outi Olkkola

KTM, Systemic Business Coach (ICF, SCY) Koulutuksessa: Työnohjaaja

Olen toiminut yli 15 vuotta organisaation kehittämisen ja muutoksen johtamisen asiantuntijatehtävissä, ammatticoachina / -valmentajana ja henkilöstöjohtamisen tehtävissä. Minulla on kokemusta itsenäisestä asiantuntijatyöstä, projektijohtamisesta, esihenkilötyöstä ja johtoryhmätyöskentelystä, sekä kotimaisista että globaaleista organisaatioista, ja kaikilla kolmella sektorilla.

Monipuolinen osaaminen ja kokemus niin liiketoiminnasta, esimiestyöstä kuin HR-johtamisesta luovat vahvan pohjan johtajuuden, valmentavan esimiestyön, muutoksen johtamisen sekä henkilöstöjohtamisen eri aiheiden käsittelyyn.

Koulutukseltani olen KTM (johtaminen ja organisaatiot). Olen täydentänyt työyhteisöjen, ryhmien ja sosiaalisen identiteetin osaamistani sosiaalipsykologian opinnoissa (yhteistyö ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, sosiaalinen identiteetti, sosiaalinen kognitio, vaikuttaminen). Olen koulutettu Systemic Business Coach (ICF).

Opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi (handledare / work counsellor) HY+:n kaksivuotisessa Suomen työnohjaajat ry STOry:n hyväksymässä koulutusohjelmassa 9/2019-9/2021. Perehdyn koulutuksessani yksilö-, ryhmä-, työyhteisö-, ja esimiestyönohjaukseen, psykodynaamiseen viitekehykseen työssä, sekä monipuolisesti toiminnallisiin menetelmiin. Teen parhaillaan koulutukseeni kuuluvaa yksilö- ja ryhmätyönohjauksen harjoittelua. 

Olen jäsen: Suomen Coaching-yhdistys (SCY) ja International Coaching Federation (ICF), sekä opiskelijajäsen: Suomen Työnohjaajat (STOry).

Outi: "Olen saanut kiitosta arvostavasta läsnäolosta, avoimesta dialogista ja reflektiivisestä työskentelystä sekä rohkeasta vuorovaikutuksestani. Käytän harkiten vaikuttavia menetelmiä asiakkaani ajattelua tukemaan. Vahvuuksiani ovat myös asiakkaan tavoitteiden selkeyttäminen, konkretisointi ja toteuttamisen tukeminen."

Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.

Juha: "Olen saanut kiitosta siitä, että olen helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija. Vahvuuteni on myös ottaa rohkeasti ja oikeaan aikaan puheeksi asiakkaan prosessin etenemisen kannalta keskeisiä asioita."

Juha Olkkola

Sairaanhoitaja (AMK)                       Koulutuksessa: Kognitiivinen aikuisten yksilöterapia & hypnoterapia 

Minulla on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus mielenterveystyöstä aikuisten, nuorten ja lasten kanssa sekä osastolta että avohoidosta, oireilun vaihdellessa lievistä häiriöistä aina vakaviin sairauksiin. 

Opiskelen parhaillaan psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Koulutusohjelman suuntaus on kognitiivinen aikuisten yksilöterapia sisältäen hypnoterapiaa. Otan opintojen aikana asiakkaita eri mittaisiin koulutuspsykoterapiasuhteisiin (työnohjattu psykoterapeuttinen potilastyö).

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK), ylläpidän ja laajennan osaamistani aktiivisesti. Ensimmäiseltä ammatiltani olen koulutettu hieroja. Olen myös suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ja toiminut kuusi vuotta opettajana hierojan ammattitutkintoon valmistavassa urheiluhierojakoulussa. 

Myös huippu-urheilu ja huippu-urheilijoiden elämäntapa paineineen ja pettymyksineen on minulle tuttua. Olen työskennellyt Suomea maajoukkuetasolla edustavien urheilijoiden kanssa vuodesta 1995 alkaen ja mm. Suomen uppopallomaajoukkueen huoltajana ja hierojana vuodesta 2001 alkaen.

Tutustu LinkedIn-profiiliini täältä.